Display # 
Title Author Hits
ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่าย และการซ่อมบำรุงสายการสัตว์ ของ กองพันพัฒนาที่ 3 และ กรมรบพิเศษที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ของ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 2
จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง สำหรับเคลื่อนย้ายพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 33 Written by Super User 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 33 Written by Super User 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by Super User 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ ป.พัน.7 พล.ร.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กรม.ทพ.36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กรม.ทพ.36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กรม.ทพ.36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กรม.ทพ.36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22