Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายไม้ โดยวิธีวางเหยื่อล่อ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของหน่วย กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องและเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการก่อสร้างรั้งแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ของ กองทัพบก โดยวิธีคัดเลือก Written by Super User 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกรอบรูปวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14