Display # 
Title Author Hits
จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง สำหรับเคลื่อนย้าย พลทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัดที่ 1/2562 Written by Super User 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เจพี-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้ารายทาง ของหน่วย กองพันพัฒนาที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซือวัสดุยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 26