Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมอาคาร กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ของ มทบ.๓๓ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ของ มทบ.๓๓ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 13
งานจัดหาเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี 1 ผลัด พ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซักผ้าให้กับกำลังสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเย็บเครื่องหมายให้กับกำลังสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 11