ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.๓ พร้อมประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ และคณะแม่บ้าน ทบ. ในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ บน.๔๑ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

IMG 5657

IMG 5662

 

เฝ้าส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ และคณะแม่บ้าน ทบ. ในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒ ณ บน.๔๑ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 18465009

S 18465013

S 18465006 0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ และคณะแม่บ้าน ทบ. ในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๖๒ ณ บน.๔๑ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

IMG 4553

IMG 4563

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓, พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และคณะแม่บ้านทบ.ในพื้นที่ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

IMG 4316

IMG 4323

IMG 4333

S 16400435

S 16400440