ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม พื้นที่ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จว.ช.ม.
 โดยมี พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.๓๓ เฝ้าฯ รับ เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 MG 6842

 MG 6849

 MG 6855

 MG 6861