ขอเชิญสั่งจองรูปหล่อพระเจ้ากาวิละ และเหรียญพระเจ้ากาวิละ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 ผ่านพิธีเทวาภิเษก - มังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสั่งจองได้ที กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 โทร 053-241611 ต่อ 75074 และ พ.ต.ณฤต อ่อนสี โทร 0817711309

kingarmy033

precentaration mtb33

workking mtb33

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓, พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และคณะแม่บ้านทบ.ในพื้นที่ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

IMG 4316

IMG 4323

IMG 4333

S 16400435

S 16400440