มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร ๐๕๓ -๒๔๑๖๔๔ ต่อ ๗๕๐๒๙

e-mail : warroom.mtb33@gmail.com

  • กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โทร ๐๕๓-๒๔๙๓๔๕

 

 

From Address:
Powered by Phoca Maps