กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง”
พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ
มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พิธีรับไฟหลวงพระราชทานที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร
การปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๐
ผบ.มทบ.๓๓ ลงพื้นที่ บ้านปงใต้ ต.บ้านปง อ.หางดง จว.ช.ม. ซึ่งประสบภัยพิบัติน้ำป่า
พิธีเปิดโครงการอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในงานรักษาความปลอดภัย
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จว.ช.ม.
พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
การตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ศบภ.มทบ.๓๓ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๐
พิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาคลองแม่ข่า – คลองแม่ข่าน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณ คลองแม่ข่าน้อย
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๖,๒๕๕ ดอก
รับมอบถังขยะ จาก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
พิธีลงนามเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.๓๓ ระหว่าง พลโท เกษมสุข ตาคำ (ท่ามเดิม) และ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ (ท่านใหม่)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
กิจกรรม "จิบน้ำชายามบ่าย"
พิธีเปิดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว