กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

รอง.ผบ.มทบ.๓๓ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "หลักแนวคิดและการขยายผลตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านความั่นคง"
พิธีเปิดนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ"
โครงการ “ทำความดีพัฒนาแหล่งน้ำสู่คลองแม่ข่า เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พิธีอบรมคุณธรรม - จริยธรรม แก่กำลังพล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
พิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๖๐
การแข่งขัน "กาวิละ มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชินี" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ปี ๒๕๖๐
พิธีเปิดการจัดงาน "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ"
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ปั่นไปปลูก)
โครงการ “๓ สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง – ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ในภูมิภาค”
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ ก.ค.๖๐