กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสธ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ ก.ค.๖๐
พิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดพระสิงห์ฯ
พิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รณรงค์กำจัดผักตบชวา
พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูคลองแม่ข่า และร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ร่วมกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
มอบวัสดุอุปกรณ์ - สื่อการเรียนการสอน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายกาวิละ
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าสะต๋อย
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าข่อย
โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 60 ปี
พิธีหล่อพระพุทธรูป พระเจ้าทันใจ ณ วัดป่าธาราภิรมณ์
พิธีพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑