กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
งานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
กิจกรรมพัฒนาวัดบริเวณชุมชนรอบค่าย (วัดท่าสะต๋อย, วัดเมืองกาย และวัดสันป่าข่อย)
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
งานดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ จว.ช.ม.
พิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลและลูกทุ่ง ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
งานเลี้ยงฉลองครบ ๒๔๑ ปี เอกราชของสหรัฐอเมริกา
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล (ระดับชั้น อนุบาล) ประจำปี ๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี ๖๐ (ครั้งที่ ๓)
พิธีเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม "CENTRAL GREEN Project 2017"
พิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017
โครงการชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐
บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ราษฏรผู้ยากไร้
ร่วมพิธีถือศีลอด เดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๐
การแข่งกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง มทบ.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีเปิดสนามฟุตบอล Golden Eyes
ร่วมพิธี เปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่