กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

พิธีอบรมคุณธรรม - จริยธรรม แก่กำลังพล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
พิธีหล่อองค์พระพุทธรูป พระเจ้าทันใจ
พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ แจ่งศรีภูมิ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวาของแม่น้ำปิง
การอบรม "ร่วมรู้ ร่วมคิด รู้จักสิทธิผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง ฯลฯ"
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จว.ช.ม., จว.พ.ย. และ จว.ม.ส.
งานประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า
กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๐
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลในสังกัด มทบ.๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี
การตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.มทบ.๓๓ เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๐
ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ มอบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้
พิธีการอบรมกรรมการหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ ไม่ขายเสียง
พิธีบำเพ็ญกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐
สัมภาษณ์สื่อมวลชน (วีทีวี เคเบิลทีวี) เรื่อง การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.๓๓
แข่งขันกีฬาฟุตบอล "ดอยสะเก็ด นาคราชคัพ ครั้งที่ ๑"
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ กับคำว่าพอเพียง"
การช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดพื้นที่ประสบเหตุน้ำท่วมขัง เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๐
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตัวเมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐
การเสนาสนเทศน์ ประจำเดือน พ.ค.๖๐