กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมรับชมภาพยนตร์
กิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๔ ม.ค.๖๒
การประชุมเตรียมการจัดโครงการรวมใจ ไทยยั่งยืน
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
กิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ จักรพรรดิญี่ปุ่น
สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน พ.ย.๖๑
กิจกรรม ขุดลอกคลองแม่คาวเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ " Central Green Project "
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม.
พิธีเปิดงาน "รณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑"
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช"
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.33 ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล
เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาชนลาว
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. เมื่อ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๑
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา