กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

เสธ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560
มทบ.๓๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.มทบ.๓๓ และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนประตูท่าแพ เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๐
ตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยของ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐
เปิดจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมการป้องกันรักษาความปลอดภัย - อำนวยความสะดวก ห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐
งานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล) ประจำปี 2560
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา
วันคล้ายวันสถาปณา "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี" ปี 2560
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการ "การอบรม เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมเสนาสนเทศน์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐