กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

ผบ.มทบ.๓๓ ตรวจพื้นที่การดำเนินงานโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย
ห้วยตึงเฒ่าทำแนวป้องกันไฟป่าเพิ่มเติม
วันช้างไทย ณ ปางช้างแม่สา
พิธีรับมอบหมวกกันน็อคจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปล่อยแถวรณรงค์ไฟป่า
เตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และการจัดทำแนวกันไฟ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จว.ช.ม.
ร่วมพิธีเปิดงาน "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ อาคารอำนวยการศาลากลาง จ.เชียงใหม่
เสนาสนเทศน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ร่วมกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” ประจำปี ๒๕๖๐
คณะแม่บ้านมอบข้าวสารแก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่นักเรียน
การประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติงานด้าน กร.
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๐
การรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
งานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ไทย-สหรัฐอเมริกา
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และร่วมตรวจพื้นที่การดำเนินงานโครงการ ทบ. อาสาปลูกป่าสร้างฝายฯ
ผอ.สปร.ทบ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ อ.อมก๋อย