กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สา
การประชุมแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
การประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จว.ช.ม.
ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
การพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล มทบ.๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีส่งทหาร ซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๐ - ๒/๒๕๖๐
พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.มทบ.๓๓ และ อดีต ผบ.มทบ.๓๓
กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
การประชุมแนวทางรับมอบนโยบายวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
งานเลี้ยงสื่อมวลชนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑