กิจกรรมมณฑลทหารบกที่ ๓๓

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร ๓ เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
การประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑
ให้การต้อนรับ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑
งานเลี้ยงประกาศเอกราชเมียนมาร์และความสัมพันธ์ทางการทูต เมียนมาร์ - ไทย
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีสวดมนต์ข้ามปีเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน กำจร ตันมา
แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
เปิดจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่
การมอบผ้าห่มกันหนาว ทบ. แก่ราษฎรในพื้นที่ จว.ช.ม.
งาน Botanic Festival 2018 Colourful Garden
การประชุมการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลปีใหม่
มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคแก่ราษฏรผู้ประสบภัย
พิธีเปิดนิทรรศกาล ๓๕ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี