ร่วมพิธี เปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๐
 พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นผู้แทนหน่วยฯ เข้าร่วมพิธี เปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภาคเหนือตอนบน ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าทางวิชาการศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

S 12861478

S 12845080

S 12861481

S 12861464