การแข่งกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง มทบ.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีการแข่งกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง มทบ.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล Golden Eyes มณฑลทหารบกที่ ๓๓ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 MG 0020

 MG 0041

 MG 0001

 MG 0012

 MG 9972

 MG 9993