ร่วมพิธีถือศีลอด เดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๐

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๐ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น เนื่องในเดือนรอมฎอน ถือศีลอดอาหารของชาวมุสลิม ณ มัสยิด อัลยาเมี๊ยะส์ ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

S 13148172

S 13148162

S 13148167

S 13148170