พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ราษฏรผู้ยากไร้

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๐ คุณ เฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ราษฏรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

IMG 1350

IMG 1310

IMG 1315

IMG 1327

IMG 1342

IMG 1346