พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสธ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครเชียงใหม่ และการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนในสังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน ๑๑ โรงเรียนรวมจำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องภรณ์ระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จว.ช.ม.

S 13844508

S 13844502

S 13844510

S 13844505

S 13844507