โครงการชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย ประจำปี ๒๕๖๐ มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน จาก ๒๘ ชุมชน ณ สโมสรกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 MG 0270

 MG 0282

 MG 0313

 MG 0317

 MG 0330