พิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017

เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ และคุณเฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

S 14327901

S 14327906

S 14327907

S 14327909

S 14327912

S 14327915

S 14327916