พิธีเปิดโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม "CENTRAL GREEN Project 2017"

เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๖๐ พ.อ.สันติสุข ศรีเมือง รอง เสธ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมพิธีเปิดโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม "CENTRAL GREEN Project 2017" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.ช.ม. เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้ร่วมพิธีจำนวน ๓๕๐ คน

S 14573575

S 14573578

S 14573588

S 14573581

1213535

1213537

1213541