พิธีเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๐ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จว.ช.ม. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ช.ม. เป็นประธานเปิดงานฯมีผู้ร่วมงานประมาณ ๓,๕๐๐ คน

S 14770203

S 14770191

S 14770201

S 14770205

S 14770206