ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี ๖๐ (ครั้งที่ ๓)

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๐ รอง เสธ.มทบ.33 ร่วมประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี ๖๐ (ครั้งที่ ๓)  และชี้แจงผลการดำเนินงานการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของ มทบ.๓๓/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ช.ม. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลาง จว.ช.ม. โดยมี ผวจ.ช.ม. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 50 คน

S 14204941

S 14204938

S 14204939