งานเลี้ยงฉลองครบ ๒๔๑ ปี เอกราชของสหรัฐอเมริกา

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบ ๒๔๑ ปี เอกราชของสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

S 15081525

S 15081528

S 15081530

S 15081533

S 15081536