งานดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ จว.ช.ม.

เมื่อ ๒ ก.ค.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมงานดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ จว.ช.ม. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

S 15753268

S 15753249

S 15753251

S 15753253

S 15753257

S 15753263

S 15753267

S 15753271

179