กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และประสานงานการปฏิบัติในด้านต่างๆ พร้อมทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยทหารในพื้นที่แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.แม่ริม จว.ช.ม.

 MG 0550

 MG 0377

 MG 0379

 MG 0394

 MG 0434

 MG 0435

 MG 0443

 MG 0446

 MG 0467

 MG 0512

 MG 0520

 MG 0530

 MG 0538

 MG 0559