กิจกรรมพัฒนาวัดบริเวณชุมชนรอบค่าย (วัดท่าสะต๋อย, วัดเมืองกาย และวัดสันป่าข่อย)

เมื่อ ๕ ก.ค.๖๐ มทบ.๓๓ จัดกำลังพล จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด ในพื้นที่บริเวณชุมชนรอบค่าย ณ วัดท่าสะต๋อย, วัดเมืองกาย และวัดสันป่าข่อย อ.เมือง จว.ช.ม. และร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

S 18284584

S 18284593

68478

S 18284576

S 18284580

S 18284581