งานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสธ.มทบ.๓๓ นำ กำลังพลและ นศท.มทบ.๓๓ ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จว.ช.ม. โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผอ.สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๒๐๐ คน

S 18415645

S 18415644

S 18415646

S 18415648

S 18415651

S 18415656