กิจกรรม ขุดลอกคลองแม่คาวเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ " Central Green Project "

เมื่อ ๒ พ.ย.๖๑ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขุดลอกคลองแม่คาวเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ " Central Green Project " ณ บริเวณลานคลองแม่คาว ชุมชนหมู่ ๔ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จว.ช.ม.ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย มทบ.๓๓ , พัน.พัฒนา ๓ , ตร.สภ.แม่ปิง , ประชาชนใน ต.ฟ้าฮ่ามและพนักงานบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ประมาณ ๓๐๐ คน

S 16736294

S 16736296

S 16736297

S 16736299

S 16736300

S 16736301

S 16736305