สภากาแฟเชียงใหม่ ประจำเดือน พ.ย.๖๑

เมื่อ ๖ พ.ย.๖๑ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ ( พบปะวาระยามเช้า ) ประจำเดือน พ.ย.๖๑ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.ช.ม. และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จว.ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรม ฯ  ๒๐๐ คน

S 16777262

S 16777253

S 16777257

S 16777259

S 16777260

S 16777252