การประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๑ พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็นประธานการประชุมประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี รอง.ผบ.มทบ.๓๓, กกล.รส. ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมประชุม ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.

S 17276936

S 17276937

S 17276939

S 17276931