กิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๔ ม.ค.๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ , ชมรมแม่บ้าน ทบ. ในพื้นที่ จว.ช.ม. และกำลังพล ร่วมช่วยกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ งานฤดูหนาว หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 18055214

S 18055215

S 18055224

S 18055210

S 18055227

S 18055232

S 18055233

S 18055234

S 18055235

S 18055238

S 18055314