ร่วมรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๒ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. มทบ.๓๓ ร่วมบริจาคสิ่งของบริโภค น้ำดื่ม และร่วมรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อนำไปซื้อของบริโภคเพื่อบริจาคสู่ภาคใต้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ จุดบริจาคสิ่งของ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 66494510

S 66494507

S 66494513

S 66494515