โครงการ รวมใจ ไทยยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อห้วง ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เยี่ยมชมนิทรรศการและมอบรางวัลแก่ผู้ประกวดร้องเพลงปลุกใจ ในโครงการ รวมใจ ไทยยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังพลในพื้นที่ และ รด. ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

IMG 5872

IMG 5849