พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ นำกำลังพล พร้อมครอบครัวประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 19161161

S 19161157

S 19161156

S 19161153