พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๒ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมปลายจาก ร.ร.สันกำแพง, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, ร.ร.จอมทอง, ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติและวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน ๘๔ คน

S 80707609

S 80707608

S 80707607

S 80707606