พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๔ มี.ค.๖๒ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.ผู้เข้าร่วมพิธีปิดฯประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมปลายจาก ร.ร.สันกำแพง,ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม,ร.ร.จอมทอง,ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติและวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน ๘๔ คน

S 71778337

S 71778327

S 71778325

S 71778317

S 71778331