ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๒

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๒ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.๓๓ และประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๓ พร้อมกำลังพล ,ชมรม แม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม. ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้
- เวลา ๐๗๐๐ พิธีตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาสนสถาน และ ลานหน้าสโมสรกาวิละ
- เวลา ๐๘๐๐ พิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคล ณ สโมสรกาวิละ
- เวลา ๐๙๐๐ กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สโมสรกาวิละ
- เวลา ๐๙๐๐ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดรอบค่าย จำนวน ๓ วัด วัดสันป่าข่อย , วัดท่าสะต๋อย , วัดเมืองกาย
- เวลา ๑๐๓๐ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดย มทบ.๓๓ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่พัฒนาคลองแม่ข่า โดยรวมพล ณ ลานหน้า รร.นิ่มซี่เส็ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S 22274053

S 22274052

S 22274055

S 22274065

S 22274067

S 22274079

S 22274081

S 22274085

S 22274086

IMG 8625 a

541882

S 22274157