บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ผบ.มทบ.๓๓ และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๓ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ณ สถานีวิทยุโทรศัพท์กองทัพบก ช่อง ๕ จังหวัดเชียงใหม่

 MG 1488

 MG 1546