วันปิยะมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33, พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7, และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

2

12

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเวลา 09.00 น.  พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3, ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13

19

21

S 107831372

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่” 

เวลา 10.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่3 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่” ครั้งนี้มีประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 800 คนร่วมกิจกรรมกันทำความสะอาด ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

1

2

3

4

284122

กิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายต้นยาง ( เชียงใหม่ - ลำพูน) "

เวลา 13.30 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รอง แม่ทัพภาคที่ 3 , ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายต้นยาง ( เชียงใหม่ - ลำพูน) " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบล หนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน

55

13

77

168975

 

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 19.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีจุดเทียน มีผู้ร่วมพิธีจุดเทียนประมาณ 1,500 คน

IMG 9197

3

284963

S 27926548