ผบ.มทบ.33บุกทะลายฝิ่นและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย

 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เดินทางตรวจเยี่ยม และให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ กำลังพลของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และคณะทำงานตามแผนงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานมีการบูรณาอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวนหนึ่งจากผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รวบรวมจากผู้ที่มีเจตนา ต้องการที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต้องการให้พื้นที่ของ อำเภออมก๋อย ปลอดฝิ่นอย่างเด็ดขาด

          ทั้งนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยากไร้ รวมทั้งมอบให้กำลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

800

 

1900

1000

10001

10002