ประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร “สายใยผูกพัน สุขสันต์สามัคคี กีฬาประเพณี”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25636 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กับ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร “สายใยผูกพัน สุขสันต์สามัคคี กีฬาประเพณี” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างสองสถาบัน

1

2

3

4

5

6

7

9

10