ประชาสัมพันธ์

Display # 
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ปี ๒๕๖๒
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รักสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ พ.ค.๖๒
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มทบ.๓๓
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เพื่อปฏิบัติราชการทำหน้าที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่องแจ้งผลการสอบบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน