ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)

(ฉบับแก้ไข)