ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศการรับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

สมครสอบราชการ.jpg
สมครสอบราชการ_2.jpg