ประชาสัมพันธ์

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประกาศกองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศกองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ช่างประปา และ ช่างเครื่องสื่อสาร)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ช่างประปา บก.มทบ.๓๓)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ช่างเครื่องสื่อสาร)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เชิญสั่งจองบูชา รูปหล่อพระเจ้ากาวิละ ครบรอบ ๑๐๐ ปี
ประกาศกองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (หญิง) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๖๑
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน(หญิง)เป็นพนักงานราชการ ประจำปี 61
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน, เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น ๒ กฌป.สก.ทบ.
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ