มณฑลทหารบกที่ ๓๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่่งปลูกสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ประจำปี ๕๘

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร

Click Download

Download Icon.png