แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)